Què fem?

indústria

Construcció, reforma o manteniment d’obra industrial. Comptem amb un equip format i certificat en treballs en alçada i treballs en espais confinats, entre d’altres.

OBRA RÚSTICA

Restauració i reconstrucció d’obra rústica i obra rústica nova. El procés es realitza de manera artesanal per tal de conservar els elements que fan especials aquestes construccions.

ESTRUCTURES

Treballem diferents tipologies d’estructura, tant industrial com d’habitatge: de fàbrica, blocs de formigó, encofrats, forjats, etc.

OBRA CIVIL

Realitzem treballs d’urbanització, canalitzacions per instal·lacions, sanejament, aigües pluvials, enllumenat públic, pavimentació, etc.

REFORMES

Reformem espais de múltiples tipologies, incloent evidentment habitatges.

ENDERROCS I
MOVIMENTS DE TERRA

El nostre ampli parc de maquinària ens permet dur a terme les fases d’enderroc i moviment de terres de tot tipus d’obres.

Alguns projectes
d'obra rústica