AVÍS LEGAL

El lloc web i el domini crubirola.com corresponen a CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L. (en endavant CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L.), amb CIF B17019977, domiciliada Carrer de Can Torroella, 25 – 17007 Girona –tel. 972 20 89 54, a/e info@crubirola.com. Figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics,  pertanyen a CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús específicament en el seu lloc web. CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L n’autoritza la utilització exclusivament per difondre els seus productes o serveis. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritza la utilització dels logotips, dissenys, marques o altres signes distintius de CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L ni dels clients de Neorg sense autorització expressa, prèvia i per escrit dels respectius titulars dels drets.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a crubirola.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L manifesta que les referències dels productes i preus que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L fins a la confirmació expressa d’una comanda.

CONSTRUCCIONS RUBIROLA, S.L no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules.